Hälsokontroll

Hälsokontroll

- Ta kontroll över din hälsa


På lång sikt kan alla drabbas av till exempel hjärtinfarkt, diabetes och stroke. Dessa sjukdomar har en tydlig korrelation till livsstilsfaktorer såsom motion, rökning och kost. Genom att kartlägga dina blodvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur dina värden ser ut jämfört med referensvärden och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom eller lider av brist på ex. vitaminer eller mineraler.

Hälsokotroll - Bas

- 21 st analyser

- Blodprovstagning 

- Ett läkarkommenterat provsvar

- En analys som konstaterar  normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Hälsokotroll - Mellan

- 32 st analyser

- Blodprovstagning 

- Ett läkarkommenterat provsvar

- En analys som konstaterar  normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden

Hälsokontroll - Stor

- 35 st analyser

- Blodprovstagning 

- Ett läkarkommenterat provsvar

- En analys som konstaterar  normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden